Urban exploring, afgekort urbex, is het bezoeken en fotograferen van infrastructuur gemaakt door de mensĀ in meestal verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties.

De term urban exploring is Engels en betekent letterlijk hetĀ verkennen van het urbane (=stedelijke) maar het kan zich net zo goed op het platteland afspelen.

Het betreden van verlaten gebouwen behoort tot de meest voorkomende vorm van urban exploring. Meestal gaat het daarbij om verlaten oude fabriekspanden, maar vaak ook voormalige ziekenhuizen, scholen, kantoorgebouwen of gestichten. Kastelen en kerken zijn ook zeer geliefd. Vaak zijn deze gebouwen zwaar aangetast door de tand des tijds en bespoten met graffiti. Verlaten gebouwen worden vooral vanwege hun architectuur, zoals bijvoorbeeld kastelen en kerken, of uit historische interesse bezocht.

Ook gebouwen die nog (deels) actief gebruikt worden zijn interessant, zover het daarbij gaat om niet openbaar toegankelijke ruimten zoals machinekamers, liftschachten en daken.